ผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
วันที่ :
เวลา :
จำนวนผู้ใช้บริการ : ท่าน

รายการสำรองโต๊ะที่นั่ง

No. ผู้ติดต่อ วัน เวลา จำนวน สถานะ
1ทดสอบระบบ 29 ก.ย. 2013 18:00 น. 6 ท่าน พร้อมให้บริการ
2ทดสอบระบบ 30 ก.ย. 2013 20:00 น. 2 ท่าน รอการยืนยัน
3อาร์ม เพชรบุรี 11 ธ.ค. 2015 12:00 น. 18 ท่าน รอการยืนยัน
4ภาวิณี กัลยาธิ 24 ม.ค. 2016 17:00 น. 15 ท่าน รอการยืนยัน